Projekt VELL

Projekt VELL (Very Early Language Learning) je pokračovaním úspešného projektu Mum Dad & Me- Toddler´s Club.

Rok 2008 bol venovaný tvorbe metodiky vo výučbe cudzieho jazyka u detí v rannom veku a v roku 2009 bola táto metodika implementovaná do vyučovacieho procesu.

Medzi hlavné priority projektu patrili:

  • zvýšiť kvalitu výuky cudzieho jazyka u detí v rannom veku
  • motivovať učiteľov pri výuke cudzích jazykov
  • motivovať rodičov, aby sa zdokonaľovali v cudzom jazyku
  • podporiť organizovanie aktivít pre deti v rannom veku

Výsledkom projektu bola metodika, ktorá sa skladá z

  • príručky pre učiteľa,
  • príručky pre rodiča,
  • pracovného zošita,
  • DVD s videom,
  • CD s piesňami.