Cenník služieb za starostlivosť

o dieťa a výchovnovzdelávaciu činnosť v anglickom jazyku

Celodenný pobyt

235 € / mesačne

Poldenný pobyt

205 € / mesačne

Adaptačný pobyt

4 € / za každú začatú hodinu

Nadčasový pobyt

10 € / každá začatá hodina

Za každú začatú hodinu mimo prevádzky si účtujeme 10 eur.

Udržiavací poplatok

135 € / mesačne

Udržiavací poplatok je zavedený z dôvodu zabezpečenia plynulého chodu materskej školy počas neprítomnosti dieťaťa v materskej škole zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.