Spolupráca

ELC si vytvorilo meno nie len na Slovensku ale aj v zahraničí. Naša spolupráca je na medzinárodnej úrovni.

ZŠ a MŠ Angel v Praze 12, Praha, Česká Republika

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Nordrheinwestfalen e.V. (PBW), Germany

Consorzio per la Formazione e lÉducazione Permanente San Donato Milanese, Italy

Linguapolis, Belgium