Venujte 2% z dane

Vážení rodičia,

radi by sme sa Vám týmto poďakovali za finančné prostriedky, ktoré ste v minulom roku zaslali na účet Rodičovskému združeniu pri ELC.

Rodičovské združenie pri ELC je dobrovoľná, mimovládna, nezisková orgaizácia, ktorá je dobrovoľným občianským združením rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, je samostatným právnickým subjektom, nezávislým na ELC, ktorý vykonáva svoju činnosť v súlade s Ústavou SR a platnými zákonmi.

Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov umožnuje použiť podiel zaplatenej dane na tzv. osobitné účely.

Dovoľujeme si vám týmto požiadať o podporu našej činnosti poukázaním 2% podielu zaplatenej dane z Vašich príjmov – financií, ktoré sa použijú na zlepšenie životného prostredia a tým ochranu a podporu zdravia vaších detí ako aj podporu ich vzdelávania.

V Y H L Á S E N I E o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane
(26 kB)
Poučenie na vyplnenie tlačiva
(135 kB)

Rodičovské združenie pri ELC

Ako nám môžete prispieť:

  • ako fyzická osoba – živnostník
  • ako právnická osoba
  • ako dobrovoľný darca

Údaje, ktoré budete potrebovať:

Názov: Rodičovské združenie pri English Learning Centre
Sídlo: Starozagorská 8, 040 23 Košice
IČO: 35567520
Právna forma: 701 – Združenie
Odvetvie ekon.činnosti: Hlavná činnosť (OKEČ) 91332 Činnosť záujmových zväzov, spolkov, klubov.