Projekt Mum Dad & Me

Pilotný projekt Mum Dad & Me – Toddlers´ club / Jazyková škola batoliat Ocko Mamka a Ja/  pre rodičov a ich deti od dvoch do troch rokov mimoriadne aktuálne vyplnil  medzeru nielen v slovenskom, ale aj v európskom priestore.

Tím z piatich krajín EÚ sa v rokoch 2004-2006 podujal motivovať široké vrstvy obyvateľstva k učeniu sa cudzích jakykov . Vybral si k tomu to najkrajšie obdobie v živote človeka  – obdobie ranneho detstva ,ktoré si môžu rodiny spestriť navštevovaním klubov v celej SR .a učiť sa cudzí jazyk spolu so svojimi najbližšími.

Doteraz sa deti učili cudzí jazyk  buď v bilingválnych rodinách alebo až v školách ale až od 3. ročníka ZŠ , vzácnejšie v škôlkach.

Hravé učenie sa rodiča na materskej dovolenke, resp. starého rodiča s bábätkom pod vedením kvalifikovaného jazykového lektora bolo dosiaľ výnimočným zjavom. Dovtedy nejestvuje ani národná a už vôbec nie medzinárodná sieť, ktorá by také učenie podporovala.

Pilotný projekt Mum Dad & Me – Toddlers´ club /Jazykovú školu batoliat / navrhlo a koordinovalo English Learning Centre Košice  / ELC / – špecializované súkromné stredisko vyučovania anglického jazyka pre deti , nositeľ EU značky kvality v jazykovom vzdelávaní tzv.European Label. V roku 2003 mu ju udelila Európska komisia pre vzdelávanie a kultúru spolu s ministrom školstva SR a to za inovatívne metódy pri vyučovaní cudzieho jazyka .

Partnermi projektu bola Modřanská ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov v Prahe, jazyková škola Fast English z Budapešti a dve mimovládne organizácie venujúce sa nepretržitému vzdelávaniu – v nemeckom Kolíne Paritätisches Bildungswerk LV a v talianskom Miláne Consorzio Per La Formazione Professionale E L´Educazione Permanen.

Medzinárodný projektový tím sa zaviazal, že v každej participujúcej krajine pomôže na svet jednému až dvom klubom batoliat. Pochopiteľne, že tomu predchádzala spoločná experimentálna tvorba metodiky i metodických a výukových materiálov – aj v spolupráci s psychológmi, vyškolenie jazykových pedagógov pre špecifickú prácu s deťmi v batolivom veku a vytvorenie klubovej siete, aby myšlienku – sprístupniť výučbu cudzieho jazyka pre rodičov a ich deti v neformálnej tvorivej atmosfére klubov – mohli šíriť ďalej.

Pilotný projekt preto tiež počítal s národnými stretnutiami a medzinárodnou konferenciou v Miláne. Podporila ho Európska komisia pre kultúru a vzdelávanie v rámci programu Socrates ,Lingua 1 a vlastné zdroje partnerov.

Ukážková hodina a výber prihlásených pedagógov zo Slovenska sa konala v košickom ELC vo štvrtok 19. mája. „Nebolo ľahké nájsť ľudí, ktorí by mali pedagogické vzdelanie a zároveň ovládali angličtinu. Podarilo sa nám však nadchnúť samotných rodičov a spraviť z nich vynikajúcich učiteľov. ” povedala Dr. Silvia Kalapošová, riaditeľka ELC a koordinátorka projektu.“