ELC Anglické kluby

pre deti od 6–9 rokov a 10–15 rokov

ELC Junior Club

Umožňuje deťom vo veku od 6 – 9 rokov a 10 – 15 rokov, ktoré už navštevujú základnú školu naučiť sa alebo precvičiť si anglický jazyk a na základe týchto vedomostí absolvovať Cambridge Young Learners Test – cambridgeské skúšky pre deti s medzinárodnou platnosťou.

Program je prispôsobený možnostiam rodičov a detí vo veku od 6-9 rokov. Po dohode s rodičmi môžu totiž deti navštevovať kluby denne alebo niekoľkokrát týždenne /1x – 3x týždenne/ a môžu si zvoliť počet hodín, ktoré strávia v jazyku anglickom.

 

ELC  ESOL Clubs

ELC ESOL Club je navštevovaný žiakmi základných škôl od 9 do 15 rokov a stredoškolákmi, ktorí môžu navštevovať večerné kluby ELC s prípravou na medzinárodné  Cambridge ESOL skúšky, ktoré predstavujú alternatívou maturitnej skúšky z anglického jazyka.

Vo večerných kluboch od 16.30 do 18.00 si deti precvičujú 4 zručnosti, vyžadované na týchto skúškach a to : listening – posluch, reading – čítanie, writing – písanie , a speaking – rozprávanie. Výučba prebieha v spolupráci s americkými alebo anglickými lektormi .

Klubové aktivity predstavujú aj neformálne stretnutia žiakov a učiteľov pri príležitosti rôznych zahraničných návštev a zaujímavých ľudí, ako a aj rôznych večierkov usporiadavaných počas osláv anglo-saských či slovenských sviatkov/ Halloween, Thanksgiving day, Vianoce, Valentín, Veľká noc a pod