Jazyková škola batoliat

Objavte angličtinu očami svojho dieťaťa

Spestrite svoj rodinný život tým, že sa začnete učiť cudzí jazyk spolu so svojím dieťatkom. Detstvo je nádherným obdobím objavov a dobrodružstiev a deti sú prirodzene zvedavé. Usmernite ich zvedavosť a podporte ich rozvoj návštevou Jazykovej školy batoliat / MumDad & Me – Toddlers´ club /, ktorá pracuje pri ELC, English Learning Centre Košice.

Jazyk si začíname osvojovať ešte pred narodením a do troch rokov už poznáme základnú gramatiku materského jazyka. Prečo to neskúsiť čo najskôr aj s druhým jazykom, tak ako to funguje v bilingválnych rodinách? Prebuďte lásku k cudziemu jazyku vo svojich deťoch už od malička, nech sa stane súčasťou ich každodenného života.

Klub batoliat Mamka Ocko a Ja je klub rodičov a malých detí, kde sa deti učia cudzí jazyk v spoločnosti svojich najbližších. Podľa záujmu rodičov sa raz alebo viackrát do týždňa približne na hodinu oboznamujú s cudzím jazykom. Bez stresu a v príjemnom prostredí, medzinárodne overenou metodikou projektu VELL. Klubové aktivity pomáhajú rodičom a ich deťom preklenúť náročné obdobie adaptácie dieťaťa v materskej škole.

Unikátna metodika

Metodika vytvorená v ELC Košice sa odlišuje od podobných projektov, ktoré v tejto oblasti vznikli neskôr. Prístup je omnoho dynamickejší. Máme v metodike viac pohybových aktivít rodičov a detí, viac pesničiek, básničiek, viac výtvarných aktivít. Činnosti sa striedajú aby hodiny neboli nudné. To všetko je výsledkom množstva konzultácií so psychológmi a metodičkami ešte pred tým, než sme sa do toho celého pustili. Učiteľom a rodičom poskytujeme len určitý návod ako majú postupovať, ale neobmedzujeme ich, ak si chcú aktivity rozšíriť. Nie je dobré obmedzovať ľudí v ich tvorivosti. A učiteľom treba ponechať určitú slobodu vyjadrenia. Snažíme sa tiež viac zohľadňovať potreby detí. Hodina sa môže prispôsobiť ich potrebám, nálade, duševnému stavu. Je na pedagógovi, kedy a ako doplní časť, ktorú na hodine nestihol prebrať podľa plánu.
Priam nevyhnutným, no o to vítanejším sprestrením sú autentické cudzojazyčné materiály. Počnúc rôznymi originálnymi knihami, hudobnými nahrávkami, cez rozprávky na DVD nosičoch až po didaktické počítačové hry.