Súkromná anglická škôlka ELC

pre detičky už od 2 rokov

Prečo ku nám prihlásiť Vaše dieťatko?

Súkromná anglická škôlka ELC (SMŠ ) je určená pre detičky už od 2 rokov. 

  • Nízky počet detičiek ( 10-12 detí ) v triedach

Vzdelávanie prebieha v anglickom jazyku a predškolská príprava sa uskutočňuje bilingválnou formou slovensky a po anglicky.

  • Prirodzená  komunikácia v anglickom jazyku

I  keď sa v našej škôlke dáva dôraz na anglický jazyk, rovnako  sa dbá  aj na celkový fyzický a psychický rozvoj dieťaťa, rozvoj základných morálnych princípov, rozvoj tolerancie k iným národom a národnostiam ako aj na rozvoj záujmu o ochranu životného prostredia.

  • Bezpečné prostredie  a  láskavý personál

Tento všestranný rozvoj zabezpečuje Školský vzdelávací program „ Dieťa ako súčasť multikultúrneho sveta „

  • Škôlka je zaradená v siete Ministerstva školstva od roku 2007

Cieľom jazykovej vzdelávania v SMŠ je,  aby dieťa stratilo zábrany z používania cudzieho jazyka, stalo sa jazykovo pohotovým a po skončení škôlky plynule komunikovalo aj v anglickom jazyku. K dosiahnutiu tohto cieľa nám napomáhajú slovenské učiteľky, ktoré komunikujú s deťmi po anglicky a anglická lektorka, ktorá predstavuje každodenné spestrenie.

  • Kvalifikovaní slovenskí a anglickí učitelia

Deti sa učia jazyk prostredníctvom hier, piesní, rozprávok a iných interaktívnych pomôcok, ktoré im uľahčujú osvojiť si cudzí jazyk. Vyučovanie je vedené v anglickom jazyku, čo zabezpečuje prirodzenú komunikáciu detí s učiteľom.

  • Autentický materiál a dobré vybavenie prostredia

Okrem každodenných aktivít v rámci škôlky  ( každoročne absolvujú lyžiarske a plavecké kurzy, korčuľujú, jazdia na koníkoch , navštevujú balet , keramický krúžok a zúčastňujú sa výtvarných súťaží) , sa deti oboznamujú  so slovenskými a anglickými sviatkami ako aj s kultúrou krajín z ktorých detí pochádzajú .

  • Pravidelne  prezentovanie výsledkov práce , stretnutia s rodičmi, kreatívne dielne, vystúpenia pre najbližších ,ale aj verejnosť